DUK

Dauguma mūsų klientų yra pernelyg užsiėmę, kad turėtų galimybę susirasti partnerį ar draugą. Mūsų nariai turi sėkmingas karjeras bei reikšmingas visuomenei pareigas, todėl negali sau leisti rizikingų bei neperspektyvių santykių. Mes taip pat telkiame ir vienišus asmenis jų interesų pagrindu, pvz., turiningo laiko praleidimo ar tam tikrų pomėgų - ir nebūtinai sekso, su kuo dažniausiai ir yra asocijuojami įprasti pažinčių portalai. Mes visada stengsimės atsijoti ar pašalinti nepageidaujamus asmenis, kad mūsų Klubo nariai jaustųsi saugiai, patogiai ir jaukiai.
Skirtingai nuo kitų Lietuvoje veikiančių pažinčių portalų, kurie siekia sukaupti kuo didesnę narių bazę ir palikti ją likimo valiai, JUODOJO DEIMANTO KLUBE ypatingas dėmesys yra skiriamas santykiams tarp profesionalių patarėjų ir klientų. Mes su kiekvienu Klubo nariu dirbame asmeniškai, siekdami, kad kuo daugiau vienišų žmonių susirastų sau partnerį, draugą ar tai, ko jie ieško. Tai daug laiko ir pastangų kainuojantis procesas – patys tai žinote. Mūsų metodai yra teisingi, efektyvūs ir veiksnūs. Mes atsakingai įvertiname kiekvieną naują narį ir rezervuojame sau teisę nepriimti bet ko, kas tik užsinori pas mus patekti.
Ne, negali. Mes esame atvirai nusiteikę prieš transkultūrines, transreligines ir transetnines poras bei santuokas.
Asmeninis kastingas, kruopščiai atrinktų asmenų duomenų bazė, kvietimai dalyvauti vakarėliuose, mokymai, asmeninės konsultacijos ir patarimai, kaip geriau praleisti turimą laiką.
Kiekvienam pagal poreikius.
Kol kas absoliučiai nieko. Kainuoja tik 100 eurų mokestis dalyvauti JUODOJO DEIMANTO VAKARĖLYJE. Narystės trukmė yra neribojama, tačiau mes pasiliekame sau teisę ypatingais atvejais ją nutraukti bet kuriam asmeniui.
Jei Jums kyla šis klausimas, vadinasi, JUODOJO DEIMANTO KLUBAS Jums nėra reikalingas. Šiaip jau už tokią sumą Jūs galite nusipirkti vieną naują žieminę padangą savo automobiliui. Arba dulkių siurblį. Arba tris butelius kokybiško šampano. Ir su nauja padanga grįšite į savo tuščią būstą ir televizorių vėl žiūrėsite vienas. Ir tą patį šampaną išgersite vienas. Tada gal pagaliau suvoksite, kad svarbiausia, ne tai, iš ko šampaną geri, o su kuo jį geri.
Asmeninį kastingą, mokymus pagal poreikį, patarimus ir, svarbiausia, galimybę susipažinti su žmonėmis, kurie yra skirti Jums.
Deja, ne. Atminkite, nuotraukos, kaip ir internetiniai „profiliai“ gali būti labai klaidinantys. Nuotraukose žmonės dažniausiai stengiasi pabrėžti savo seksualumą, o tai, deja, net nėra svarbiausia, ypač jei Jūs pats esate neseksualus. Be to, žmogus visada atrodys kitaip, nei atrodo tikrovėje, ypač ekstremaliose aplinkybėse. Ir, savaime suprantama, tai, ką žinojo jau senovės išminčiai: „niekas nepraeina taip greitai, kaip fizinis grožis“. Ta pati problema sąlygoja ir „profilių“ netobulumą – juose Jūs galite daug ką meluoti, vadinasi, tiek pat ir kiti gali Jums meluoti. Tai abu asmenis veda prie klaidingų ir laiką gaišinančių išvadų bei lūkesčių.
Pradžiai, atsakymas į antrąjį klausimą – ne, neatgausite, ir tai numatyta Klubo taisyklėse. Antra, jei esate asmuo, nenorintis keistis pagal konsultantų ir stilistų nurodymus, mes tai laikysime Jūsų paties asmeniniu reikalu, už kurį jokios atsakomybės neprisiimsime.
Žinoma. Visada galite iš naujo atsakyti į savo paskyroje matomą klausimyną ir bandyti atspėti „teisingiausią“ atsakymą. Taip pat galite numesti svorį. Susitaisyti dantis. Nusivalyti batus. Daugiau šypsotis.
Jei žiūrite Holivudo filmus, lengvai galite pastebėti du juose vyraujančius leitmotyvus. Pirmas – bjaurusis ančiukas lengvai gali pavirsti žavinga gulbe. Antras – kiekvienas daiktas turi savo pirkėją. Jei išties laikysite save šlykštyne, tokiu ir būsite visą savo likusį gyvenimą. O jei savo menamus „trūkumus“ kompensuosite teisinga pasaulėžiūra, humoro jausmu ir, svarbiausia, pasitikėjimu savimi, pamatysite, kad veidrodyje šmėtruoja jau nebe kažkoks išsigmėlis, kurį pamačius norisi apsivemti, bet „čipendeilas“, nuo kurio iš proto ena ne tik moterys, bet ir vyrai.
Tiesiog geri žmonės, kurie siekia, kad kuo daugiau Lietuvos žmonių pažintų vienas kitą, leistų kuo daugiau laiko malonaus drauge, tobulėtų ir atliktų naudingą priedermę pasauliui bei visuomenei.
Be abejo. Tačiau visuomenėje sklindantys gandai apie mus vers Jus meluoti, kad priklausote JUODOJO DEIMANTO KLUBUI net jam nepriklausydamas.